Qualitat

El carburant subministrat per Gasopas és conforme a les directrius de la UE, tant en matèria d’importació, producció com de comercialització de productes refinats derivats del petroli. Aquest carburant, que prové d’Espanya i França, és importat per proveïdors del Principat, que alhora abasteixen les seves pròpies benzineres, i és transportat per empreses andorranes directament de la refineria a la nostra estació.

Per garantir la qualitat final, tots els assortidors de l’estació disposen de filtres de micropartícules que interrompen el servei si el carburant no és qualitativament adient per al client.


Medi Ambient

Gasopas, inscrita amb el número de registre PRP0023/08 al Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra com a empresa generadora de residus contaminants, s’ha compromès a portar un control i a gestionar tots els residus que es generen a l’estació de servei, per tal d’anul·lar l’impacte mediambiental i preservar l’entorn.

Amb un pla de mostreig i un programa d’anàlisis químiques, les aigües residuals són analitzades periòdicament per un laboratori del Principat.

Totes les canalitzacions de la benzinera deriven en tres grans dipòsits homologats per tal de separar els hidrocarburs de les aigües. Així mateix, tot el material i els envasos sensibles s’emmagatzemen en una zona condicionada.

Tant el material com els líquids separats són recollits per una empresa especialitzada que els gestiona i recicla, com també són reciclats papers, tòners i fluorescents.